هزار کس باید تا مرا پیاده سازند

هزار کس باید تا مرا پیاده سازند

 يکشنبه، ۰۹ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- نصر سر به طغیان برآورد و بر مملکت شام استیلا یافت.

غلط ننویسیم(۱۲۰)

غلط ننویسیم(۱۲۰)

 يکشنبه، ۰۹ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- واژه ها را درست بنویسیم.

زلزله ای که ایمان ولتر را زیرو رو کرد

زلزله ای که ایمان ولتر را زیرو رو کرد

 شنبه، ۰۸ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- لیسبون نه تنها بر اثر زمین لرزه . بلکه به علت سونامی متعاقب آن و سپس آتشی که روزها زبانه می کشید نابود شد.

مردم ناتوان و پادشاهان دل مشغول زندگی شخصی

مردم ناتوان و پادشاهان دل مشغول زندگی شخصی

 شنبه، ۰۸ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- قاجار نام یکی از ایل های ترک زبان «آسیای مرکزی» بود که همراه چنگیزخان مغول به سرزمین های اسلامی وارد شد.

برگی از گلستان

برگی از گلستان

 شنبه، ۰۸ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- نه هر سخن که برآید بگوید اهل شناخت، به سِرّ شاه سَرِ خویشتن نشاید باخت.

ضرب المثل

ضرب المثل

 شنبه، ۰۸ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- دهخدا در امثال و حکم مثل های ایرانی را جمع آوری کرده است. در زیر نمونه هایی از این امثال را می خوانیم:

غلط ننویسیم(۱۱۹)

غلط ننویسیم(۱۱۹)

 پنجشنبه، ۰۶ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- واژه ها را درست بنویسیم.

ولتر و بداهه سرایی هایش

ولتر و بداهه سرایی هایش

 پنجشنبه، ۰۶ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- روی میزگَرد آلود نوشت «خر» و اتاق را ترک کرد.

تشکیل گروه های شبه عیاری

تشکیل گروه های شبه عیاری

 پنجشنبه، ۰۶ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو-گاهی از اوقات خلفا و حکام به منظور تضعیف عیاران و برهم زدن تصورات مردم از این گروه ها، خود اقدام به دزدی و راهزنی در کسوت جوانمردان می کردند.

کریم خان زند، پادشاهی که نام وکیل الرعایا را بر خود نهاد

کریم خان زند، پادشاهی که نام وکیل الرعایا را بر خود نهاد

 پنجشنبه، ۰۶ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- سلطنت خاندان زند، اگرچه دوام نیافت؛ امّا با نام نیک دو فرد برجسته این خاندان، کریم خان و لطفعلی خان، در تاریخ بر جای ماند.