آداب عیاری

آداب عیاری

 دوشنبه، ۰۳ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو-بستن پیشبند به عنوان لباس رزم شاید یادآور همان پیشبند آهنگر عیار، کاوه باشد.

دیو جانس حکیم

دیو جانس حکیم

 دوشنبه، ۰۳ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- چون اسکندر را فتح شهری که مولد «دیو جانس» حکیم بود، میّسر گردید، به زیارت او رفت.

غلط ننویسیم(۱۱۸)

غلط ننویسیم(۱۱۸)

 دوشنبه، ۰۳ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- واژه ها را درست بنویسیم.

برگی از گلستان

برگی از گلستان

 يکشنبه، ۰۲ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- علم من قرآنست و حدیث و گفتارِ مشایخ و او بدین ها معتقد نیست و نمی‌شنود.

بانو توران میرهادی، تدوین و تألیف

بانو توران میرهادی، تدوین و تألیف

 يکشنبه، ۰۲ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو-«فرهنگنامه کودکان و نوجوانان» را می توان گام مثبت و مؤثری در توسعه فرهنگ کتابخوانی در کشورمان به شمار آورد.

تیمورگورکان و حمله های پی در پی

تیمورگورکان و حمله های پی در پی

 يکشنبه، ۰۲ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- تیمور طیّ سه یورش سه، پنج و هفت ساله سراسر «ایران» را تا «بغداد» و «شام» به اطاعت خود درآورد.

ضرب المثل، جز از راستی را نباید شنود

ضرب المثل، جز از راستی را نباید شنود

 يکشنبه، ۰۲ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- دهخدا در امثال و حکم مثل های ایرانی را جمع آوری کرده است. در زیر نمونه هایی از این امثال را می خوانیم:

حمایت عیاران از مأمون

حمایت عیاران از مأمون

 يکشنبه، ۰۲ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- بزرگ ترین و معروف ترین گروه عیاران تحت فرماندهی یعقوب لیث صفاری در سیستان توانست به قدرت برسد، اما برخی اوج قدرت عیاران یا فتیان را در زمان خلافت «ابوالعباس احمد الناصر لدین الله»، سی و چهارمین خلیفه عباسی می دانند. این خلیفه عباسی خلاف دیگر خلفا متمایل به مذهب تشیع و خاندان علویان بود.

ایلخانیان وارثان چنگیز در ایران

ایلخانیان وارثان چنگیز در ایران

 شنبه، ۰۱ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- اسماعیلیان بیشترین مزاحمت را برای گماشتگان هلاکوخان داشتند و هلاکو درصدد برانداختن اسماعیلیان برآمد.

آدنائر صدراعظم فقید آلمان

آدنائر صدراعظم فقید آلمان

 شنبه، ۰۱ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- من جادوگر نیستم و نمی توانم جوانی را به شما بازگردانم.