مکان های ممنوعه دنیا

مکان های ممنوعه دنیا

 چهارشنبه، ۱۲ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- بیشه گراو متعلق یه یک گروه هنری است.

ضرب المثل، جفتش را بیار مفتش ببر

ضرب المثل، جفتش را بیار مفتش ببر

 چهارشنبه، ۱۲ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- دهخدا در امثال و حکم مثل های ایرانی را جمع آوری کرده است. در زیر نمونه هایی از این امثال را می خوانیم:

شیخ ابوسعید و مرید

شیخ ابوسعید و مرید

 چهارشنبه، ۱۲ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- آن نفس تست که ترا در چشم تو می آراید. او را قهر می باید کرد.

دانستنی های جالب از ساعت آبی

دانستنی های جالب از ساعت آبی

 سه شنبه، ۱۱ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- ا به حال چیزی به اسم ساعت آبی به گوشتان خورده است؟این ابزار چه کارایی در زندگی افراد داشته است؟

ضرب المثل، جفا بیند هر که جفا کرد

ضرب المثل، جفا بیند هر که جفا کرد

 سه شنبه، ۱۱ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- دهخدا در امثال و حکم مثل های ایرانی را جمع آوری کرده است. در زیر نمونه هایی از این امثال را می خوانیم:

غلط ننویسیم(۱۲۲)

غلط ننویسیم(۱۲۲)

 سه شنبه، ۱۱ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- واژه ها را درست بنویسیم.

مرگ سیاه

مرگ سیاه

 سه شنبه، ۱۱ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- از دوران باستان تا کنون، چند بار بیماری خانمان سوز طاعون، سراسر اروپا، آسیا و آفریقا را فراگرفته است.

مکان های ممنوعه دنیا

مکان های ممنوعه دنیا

 سه شنبه، ۱۱ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- تپه راف نام مکانی است در Yorkshire انگلستان.

شمشیر تیز

شمشیر تیز

 سه شنبه، ۱۱ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- تیزی تیغ سفّاکان و ظالمان تاریخ به خاطر آن است که در سینه شان قلبی تپنده و در جسمشان روحی انساندوست وجود ندارد.

آشنایی با چینی خانه اردبیل

آشنایی با چینی خانه اردبیل

 دوشنبه، ۱۰ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- چینی خانه محلی است که درآن همه ی چینی های اهدایی امپراطور چین به شاه عباس جاسازی شده است. چینی هایی که بهانه پیشکش آنها احیای جاده ابریشم و بهبود روابط چینی ها و ایرانی ها بود