عروس دریایی تیولا، با لقب فنا ناپذیر

عروس دریایی تیولا، با لقب فنا ناپذیر

 چهارشنبه، ۰۵ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- این موجود در حقیقت یک ستاره ی دریایی است که می ‌تواند به نخستین مرحله ی زندگی‌ خود برگردد.

عوارض «مالچ‌پاشی» بر محیط‌زیست

عوارض «مالچ‌پاشی» بر محیط‌زیست

 چهارشنبه، ۰۵ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- با اجرای مالچ پاشی، محیط‌زیست برخی از مناطق بکر طبیعت خوزستان از جمله شهرستان «بُستان»، آسیب جدی دیده و به موزه جانداران تبدیل شده است.

تنوع ژنتیکی درون جمعیت ها

تنوع ژنتیکی درون جمعیت ها

 دوشنبه، ۰۳ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- فراوانی اَللی عبارت است از نسبت اَلل های مختلف یک ژن در جمعیت.

تنوع ژنتیکی در سه سطح، تنوع ژنتیکی بین افراد

تنوع ژنتیکی در سه سطح، تنوع ژنتیکی بین افراد

 شنبه، ۰۱ تير ۱۳۹۸
 0

پرتو- برخی از صفات نیز از تأثیر متقابل ژن و محیط پدید آمده اند، مثل رنگ پوست که علاوه بر تأثیر ژنوتیپ فرد، عوامل محیطی مانند تابش نور خورشید نیز می تواند بر آن مؤثر باشد.

حفاظت در سطح ژن، جمعیت و گونه

حفاظت در سطح ژن، جمعیت و گونه

 پنجشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 0

پرتو- چرا ژنتیک در زیست شناسی حفاظت مهم است؟

تهاجمی عمل نمودن در محیط طبیعی

تهاجمی عمل نمودن در محیط طبیعی

 چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 0

پرتو- در اثر وارد سازی تصادفی یا تعمدی گونه های تراریخت به طبیعت این احتمال وجود دارد که آنها به عنوان گونه های مهاجم عمل نمایند.

آبشار اعجاب انگیز فدامی

آبشار اعجاب انگیز فدامی

 دوشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 0

پرتو- از وی‍ژگی های آبشار فدامی وجود چهار نوع آب شور و شیرین و سرد و گرم است.

تأثیر بر گونه های غیر هدف، تأثیر بر خاک و جامعه خاکزی

تأثیر بر گونه های غیر هدف، تأثیر بر خاک و جامعه خاکزی

 دوشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 0

پرتو- ترکیبات وارد شده از گیاهان تراریخت به خاک باعث تغییر در تبادل مواد غذایی و آب و هوا در محیط خاک می شوند.

تأثیرات اکولوژیک موجودات تراریخت

تأثیرات اکولوژیک موجودات تراریخت

 شنبه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
 0

پرتو- تبادل ژنتیکی موجودات تراریخت با گونه های وحشی یکی از نگرانی های بوم شناسان است.

هیدرا، شکارچی نامیرا

هیدرا، شکارچی نامیرا

 پنجشنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
 0

پرتو- هیدراها دچار پیری نمی‌ شوند و دلیل آن این است که این موجود از سلول‌ های بنیادی تشکیل شده است.