پرتو- قزاق محله های استان گلستان که امروزه قزاقهای ایرانی را درخود جای داده اند،به خوبی قابل شناسایی ازجهت بافت ونیز نوع نژادانسانی است.

 يکشنبه، ۰۳ فروردين ۱۳۹۹
 0
نسخه قابل چاپ
قزاق محله در استان گلستان

قزاق محله های استان گلستان که امروزه قزاقهای ایرانی را درخود جای داده اند،به خوبی قابل شناسایی ازجهت بافت ونیز نوع نژادانسانی است. مردمانی باچشمان کشیده وتنگ وقامتهای بلند که زنان با مشخصه های پوشاک خود به خوبی گویای این واقعیت اند که اینجا قزاقهای ایرانی با فرهنگ ، زبان و قواعد خاص خود ساکن اند.

این محلات اینک در دل شهرهای گرگان ،گنبد وبندرترکمن واقع شده بودند ومردمان آن از هر ریشه ای در این مکان ها زندگی آرامی را تجربه می کردند.

 

 

 

برگرفته از تسنیم