پرتو- نکاح دائم ، نفقه ، طلاق و فسخ نکاح ، ارکان طلاق و تدلیس (فریب) هم از دیگر موضوعاتی است که در بخش دوم احکام ازدواج و طلاق به آن می پردازیم.

 پنجشنبه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
چکیده احکام ازدواج و طلاق (بخش دوم)

نکاح دائم دو قید مهم دارد: پرداخت نفقه – وجود علقه زوجیت
- نفقه به صورت تمثیلی است نه احصایی. بستگی به شرایط و اوضاع و احوال زن دارد. بنابراین نفقه چیز ثابتی نیست و بستگی به شان و شخصیت و موقعیت خانوادگی و اجتماعی زن دارد. اما فرض بر این است که به بیماری صعب العلاج نفقه تعلق نمی گیرد زیرا فقه جنبه آمرانه دارد.

تفاوت میان نفقه زوجین و سایر افراد واجب النفقه:
1 – نفقه مرد و سایرن یک رابطه دوسویه است یعنی هم آنان و هم مرد اگر استطاعت مالی نداشت ، طرف مقابل می بایست نفقه او را بپردازد. مثلا اگر پدر دارا بود و فرزند بی چیز یا کم درآمد ، پدر باید فقه او را بپردازد و اگر پدر فقیر بود پسر باید بپردازد.
2 – چنانچه زوج فقیر یا غنی باشد ، مسئول پرداخت نفقه همسر خود خواهد بود. به عبارت دیگر ، فقر و غنا تاثیری در وجود ضمانت درباره نفقه زوج نخواهد داشت.
3 – نفقه زوجه جزو دیون ممتازه است (در بحث مستثنیات دین ازجمله مواردی است که در ابتدا باید نفقه زن پرداخت شود)
4 – در صورت عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج ، زن می تواند نفقه گذشته و نفقه حال را مطالبه کند حال آن که درباره سایرین ، تنها مکلف به پرداخت نفقه حال است. (از زمان تقدیم دادخواست به مرجع حقوقی صالحه)

تفاوت میان طلاق و فسخ نکاح
1 – در هنگام طلاق باید به زبان و خطبه خاص عربی صیغه طلاق جاری شود حال آن که درباره فسخ به محض صدور حکم دادگاه، امکان فسخ پدید آمده است و زوجین با مراجعه به دفترخانه اقدام به فسخ می کنند.
2 – در طلاق در صورتی که زوجه باکره باشد، تنصیف مهریه وجود دارد (نیمی از مهریه قابل پرداخت است) ، اما درباره فسخ چنین نیست.
3 – در هنگام طلاق ضرورتا باید در حضور شاهد عادل مرد مسلمان صیغه طلاق جاری شود حال آن که این تشریفات درباره فسخ وجود ندارد و الزام آور نیست.
4 – امر طلاق باید در ایام پاکی زن انجام پذیرد حال آن که درباره فسخ چنین نیست.
5 – فسخ هر چند بار که ایجاد شود موجب حرمت نخواهد بود ، اما درباره طلاق 9 مرتبه متوالی ایجاد حرمت ابدی می کند و دیگر نمی توانند با یکدیگر ازدواج مجدد کنند.
6 – فسخ ناظر به نکاح دائم و منقطع است اما طلاق تنها درباره نکاح دائم است.
7 – طلاق درباره عملی است که از سوی زوج و در مواردی با توجه به شروطی که حین العقد به زن وکالت در طلاق می دهد ایجاد می شود اما درباره فسخ ناظر به هر دو طرف خواهد بود.

- دختری که پدرش نباشد و امکان اجازه از پدر وجود نداشته باشد و نیاز به ازدواج داشته باشد باید از دادگاه درخواست و در آن باید همه چیز را از قبیل مشخصات پسر را ذکر کند.
- در باب جنون ، اگر مرد جنون داشته باشد نکاح از بین می رود اما اگر زن جنون داشته باشد ، مرد نمی تواند تا زمانی که نفقه او را پرداخت نکرده باشد ، او را طلاق دهد.

ارکان طلاق: مطلق ، مطلقه ، صیغه طلاق ، شهادت عدلین ، حکم دادگاه
1 – مطلق: طلاق بر عهده مرد است  و همواره توسط او صورت می یابد.
2 – مطلقه زنی است که در اثر امر طلاق از قید زوجیت رها می شود.
3 – اجرای صیغه طلاق که قانونگذار آن را ایقاع تشریفاتی دانسته است (منوط به اراده یک طرفه مرد است)
4 – شهادت عدلین یا اشهاد که لزوما در هنگام اجرای صیغه طلاق باید دو نفر مرد عادل مسلمان که علم اجمالی به طرفین داشته باشد صیغه طلاق را نیز استماع کند و در جلسه حاضر باشد.
5 – اذن دادگاه: از آن جا که وجود شروط مذکور موجب امر طلاق می شود اما تشخیص شرایط ، تعیین حقوق مالی طرفین ، تعیین تکلیف نسبت به فرزندان ، ضرورتا باید توسط دادگاه احراز شود.

تدلیس: فریب و اغفال طرف مقابل
عناصر تدلیس: عنصر مادی و عنصر معنوی
عنصر مادی تدلیس ، اعمال ، افعال و اقداماتی است که موجب شود عیبی پوشانده شود یا صفتی که مورد نظر طرف عقد است ، در دیگری جلوه نماید که ممکن است به وسیله فعل ، لفظ ، عمل یا نوشته باشد.
عنصر معنوی: باید با اراده و به نحوی باشد که موجب اغفال و اغوای طرف مقابل شود و یا آن که موجب اغفال او شود.
شرایط تاثیر تدلیس: 1 – موجب فریب طرف مقابل شود 2 – تدلیس کننده یکی از طرفین عقد باشد. (دیگری نمی شود)

صحت واقعه طلاق:
برای صحت واقعه طلاق چهار شرط ضروری است: قصد و رضای شوهر ، داشتن اهلیت او ، معین بودن نوع طلاق و شخصی که طلاق می دهد ، پاکی زن در هنگام وقوع صیغه طلاق
- درباره طلاق باید حالت افاقه ثابت شود.

 

پایان


مطالب مرتبط