پرتو- پدیده گرمایش جهانی که امروز با آن مواجه هستیم در اثر تجمع گازهای گلخانه ای به ویژه به دی اکسید کربن به وجود آمده است

 شنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
باران های اسیدی

باران های اسیدی که در اثر ترکیب گازهای دی اکسید نیتروژن و سولفور با رطوبت موجود در جو زمین حاصل شده است، باعث کاهش اسیدیته آب دریاچه ها و خاک شده که این خود منجر به از بین رفتنگونه های حساس به شرایط اسیدی می گردد. افزایش اسیدیته، درختان را خشک می کند و مانع فعالیت باکتری های تجزیه کننده مواد زاید می شود. این مسئله باعث تجمع مواد زاید در اکوسیستم می گردد.
فلزات سنگین از سوخت های فسیلی و یا فعالیت معادن و صنایع حاصل می شود. گونه های مختلف، مقاومت متفاوتی به فلزات سنگین دارند اما به طور کلی تجمع این گونه فلزات در بدن گیاهان و جانوران، آنها را ضعیف و در مقابل بیماری ها و بلایای طبیعی بسیار آسیب پذیر می کند. برخی از گونه ها به عنوان شاخص های آلودگی به کار می روند. گلسنگ ها از گونه های شاخص آلودگی محیط می باشند. هنگامی که آلودگی محیط بالا می رود، گلسنگ ها نیز ناپدید می شوند. بنا بر این حضور و عدم حضور این گونه ها نشانه میزان آلودگی است.
پدیده گرمایش جهانی که امروز با آن مواجه هستیم در اثر تجمع گازهای گلخانه ای به ویژه به دی اکسید کربن به وجود آمده است. در طول 100 سال گذشته میزان این گاز در جو زمین از 290 به 385 جزء در میلیون رسیده است. گرچه گیاهان قادرند مقادیر زیادی از این گاز را جذب نمایند، ولی به دلیل تجمع بیش از حد این گاز و نابودی جنگل ها در سطح جهان، درجه حرارت زمین در طول قرن گذشته 3/. تا 6/. درجه سانتی گراد افزایش یافته است. اگر این روند همچنان ادامه یابد، پیش بینی می شود درجه حرارت زمین در قرن آینده بین 1 تا 5/3 درجه افزایش یابد. دانشمندان معتقدند که طوفان ها و خشکسالی هایی که در سالیان اخیر در مناطق مختلف اتفاق افتاده است نتیجه تغییرات آب و هوای جهان است.
گرچه گونه ها در طول دو میلیون سال گذشته دوره های یخبندان و گرم شدن را تجربه نموده اند اما سرعت تغییرات آب و هوایی در حال حاضر بیش از حدی است که گونه ها بتوانند خود را با آن سازش دهند.
بسیاری از گونه ها برای مقابله با گرما به نقاط مرتفع تر رفته و یا به عرض های جغرافیایی بالاتر مهاجرت می کنند .گونه هایی که در حال حاضر در مناطق سردسیر نظیر قطب زندگی می کنند در صورت گرمایش بیشتر هوای زمین جایی  برای مهاجرت نیافته و بنا بر این محکوم به نابودی خواهند بود.

 

 

 

*برگرفته از: مبانی زیست شناسی حفاظت/ دکتر منصوره ملکیان - دکتر محمود رضا همامی

*گردآوری: سوسن بیانی


مطالب مرتبط