پرتو- در هر مهارتی، صرفِ آشنایی با ابزارها و روش استفاده از آنها کافی نیست. باید این را هم بیاموزیم که هر ابزاری در چه شرایطی نباید بکار برود.

 شنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
۷ نکته کلیدی که قبل از مذاکره تجاری باید به خاطر داشت

مذاکره هم یکی از ابزارهای مهم ارتباطی است و از آن مهمتر این است که بدانیم چطور باید از آن استفاده کرد و طی آن چه مواردی را به یاد داشت.

1- با اشخاصی که تصمیم گیرنده نیستند، مذاکره نکنید
2- خیلی زود و با عجله مذاکره نکنید
3- اگر مجبور به مذاکره نیستید، مذاکره نکنید
4- تا زمانی که به دورنما و افق پیش روی خود واقف نیستید، مذاکره نکنید
5- در مورد مطلبی که سررشته یا تخصص ندارید، مذاکره نکنید
6- تعهداتی و وعده هایی ندهید که بعداً قادر به انجام آنها نخواهید بود
7- هرجا ابهامی وجود دارد، از "نه" گفتن صریح نترسید


*گروه ترجمه پرتو


مطالب مرتبط