پرتو- مثل نامه ای ولی توی هیچ پاکتی جا نمی شوی.

 يکشنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
قول می دهم که آسمان شوم

مثل نامه ای ولی

توی هیچ پاکتی

جا نمی شوی

جعبۀ جواهری

قفل نیستی ولی

وا نمی شوی

مثل میوه خواستم بچینمت

میوه نیستی، ستاره ای

از درخت آسمان جدا نمی شوی

من تلاش می کنم بگیرمت

طعمه می شوم ولی

تو نهنگ می شوی

مثل کرم کوچکی مرا

تند و تیز می خوری

تور می شوم

ماهی زرنگ حوض می شوی

لیزر می خوری

آفتاب را نمی شود

توی کیسه ای

جمع کرد و برد

ابر را نمی شود

مثل کهنه ای

توی مشت خود فشرد

آفتاب

توی آسمان

آفتاب می شود

ابر هم بدون آسمان فقط

چند قطره آب می شود

پس تو ابر باش و آفتاب

قول می دهم که آسمان شوم

یک کمی ستاره روی صورتم بپاش

سعی می کنم شبیه کهکشان شوم

شکل نوری و شبیه باد

توی هیچ چیز جا نمی شود

تو کنار من، کنار او، ولی

تو تویی و هیچ وقت

ما نمی شوی .

 

 

عرفان نظر آهاری

 

 

*برگرفته از: وای اگر پرنده ای را بیازاری

*گردآوری: سوسن بیانی