پرتو- در هر مهارتی، صرفِ آشنایی با ابزارها و روش استفاده از آنها کافی نیست. باید این را هم بیاموزیم که هر ابزاری در چه شرایطی نباید بکار برود.

 دوشنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
۷ نکته کلیدی که قبل از مذاکره تجاری باید به خاطر داشت

مذاکره هم یکی از ابزارهای مهم ارتباطی است و از آن مهمتر این است که بدانیم چطور باید از آن استفاده کرد و طی آن چه مواردی را به یاد داشت.

1- با اشخاصی که تصمیم گیرنده نیستند، مذاکره نکنید

2- خیلی زود و با عجله مذاکره نکنید

3- اگر مجبور به مذاکره نیستید، مذاکره نکنید

4- تا زمانی که به دورنما و افق پیش روی خود واقف نیستید، مذاکره نکنید

5- در مورد مطلبی که سررشته یا تخصص ندارید، مذاکره نکنید

6- تعهداتی و وعده هایی ندهید که بعداً قادر به انجام آنها نخواهید بود

7- هرجا ابهامی وجود دارد، از "نه" گفتن صریح نترسید

 

*گروه ترجمه پرتو


مطالب مرتبط