پرتو- مهمترین گیاهان تراریخت که در سطح جهان کشت می شوند شامل سویا، ذرت، کتان و کانولا هستند و پنج کشور شامل آمریکا، آرژانتین، کانادا، چین و برزیل ۹۵ درصد از تولید آن را در اختیار دارند.

 دوشنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
گونه های تراریخت

یکی از موضوعات بحث انگیز در سالیان اخیر معرفی گونه های تراریخت به محیط های طبیعی است. از زمانی که انسان در حدود 10 هزار سال پیش اهلی سازی گیاهان و جانوران را آغاز کرد تغییر در ساختار ژنتیکی موجودات آغاز شد . گونه های معمولاً از طریق دو  رگ گیری تغییر یافته و صفات آنها را در راستای دستیابی به نژادهای پر تولید و یا مقاوم به شرایط سخت محیطی نظیر خشکی و شوری اصلاح شده است.

گونه های تراریخت با استفاده از روش های زیست شناسی مولکولی تغییر داده می شوند. این روش ها به محققان اجازه می دهد که ژن های یک گونه را جدا کرده و وارد ژنوم گونه های دیگر نمایند.

در حال حاضر بیشتر گونه های تراریخت تولید شده را گیاهان تشکیل می دهند که به دلایل مختلف نظیر افزایش عملکرد، مقاومت در مقابل بیماری ها و آفات و... ایجاد شده اند. گونه های دیگری که به صورت تراریخت تولید شده اند شامل آبزیان، حشرات و میکروارگانیسم ها هستند. دستکاری ژنتیکی گونه های ماهیان نظیر ماهی آزاد (Salmo salar) برای تسریع در رشد و بهره برداری سریع تر از آنها انجام می شود.

این گونه ها اگر وارد محیط های طبیعی شوند به دلیل برخورداری از صفات برتر و استفاده بهتر از منابع محیط می توانند گونه های آبزیان وحشی را به سمت انقراض ببرند. حشرات، باکتری و ویروس هایی که با فناوری زیستی تغییر یافته اند، می توانند پیامدهای ناشناخته متعددی در محیط داشته باشند؛ به عنوان مثال باعث شیوع بیماری های ناشناخته شوند.

مهمترین گیاهان تراریخت که در سطح جهان کشت می شوند شامل سویا، ذرت، کتان و کانولا هستند و پنج کشور شامل آمریکا، آرژانتین، کانادا، چین و برزیل 95 درصد از تولید آن را در اختیار دارند.

از دیدگاه حفاظت موجودات تراریخت به عنوان ژنو تیپ های جدید وارد شده به طبیعت عمل نموده و به طرق مختلف بر تنوع زیستی تأثیر می گذارند. تأثیرات اکولوژیکی این موجودات در طبیعت مورد توجه بوم شناسان بوده است.

 

 

*برگرفته از: مبانی زیست شناسی حفاظت/ دکتر منصوره ملکیان - دکتر محمود رضا همامی

*گردآوری: سوسن بیانی


مطالب مرتبط