پرتو- دهخدا در امثال و حکم مثل های ایرانی را جمع آوری کرده است. در زیر نمونه هایی از این امثال را می خوانیم:

 سه شنبه، ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
ضرب المثل، جاهل را بر عالم بحثی نیست

جاهلان چون به دلیل از خصم فرومانند سلسلۀ خصومت بجنبانند (سعدی)

 

جاهلان را پیش دان جای استکبار نیست.(راه بنمایم ترا گر کبر بندازی ز دل...) (ناصر خسرو)

 

جاهل را بر عالم بحثی نیست.
نظیر:
در بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست.  (حافظ)

 

جاهلی کفر و عاقلی دین است
عیب جوی آن و عیب پوش این است. (سنائی)

 

جای ارزن نیست
همۀ مجلس یا محل، انباشتۀ مردم است.
مثال:
کس از مرد در شهر و از زن نماند
در آن بتکده جای ارزن نماند.        (سعدی)

 

 


*برگرفته از: امثال و حکم دهخدا

*گردآوری: سوسن بیانی