پرتو- راهنما همراه گروه سفر می کند و رابط میان مسافران و شرکت برگزار کننده تور است . راهنما مسافران رابه هنگام دشواریهای شخصی کمک می کند و بر انجام درست برنامه و کارها نظارت دارد و حساب و کتاب هزینه را از آغاز تا پایان نگاه می دارد

 سه شنبه، ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
ویژگی های یک راهنمای تور خوب و مناسب

*گروه اینفوگرافیک پرتو


مطالب مرتبط