پرتو-دل بر مجاهده نهادن آسان تر است که چشم ازمشاهده بر گرفتن.

 پنجشنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
برگی از گلستان

دانشمندی را دیدم به کسی مبتلا شده و رازش برملا افتاده، جور فراوان بردی و تحمل بی کران کردی. باری به لطافتش گفتم: دانم که ترا در مودت این منظور علتی و بنای محبت بر زلّتی نیست،1 با وجود چنین معنی، لایق قدر علما نباشد خود را متهم گردانیدن و جور بی ادبان بردن. 

گفت: ای یار، دست عتاب2 از دامن روزگارم بدار. بارها درین مصلحت که تو بینی اندیشه کردم و صبر بر جفایِ او سهل تر آید همی که صبر از دیدن او.3 و حکما گویند: دل بر مجاهده نهادن آسان تر است که چشم ازمشاهده بر گرفتن.4


روزی از دست گفتمش زنهار
چند از آن روز گفتم استغفار
نکند دوست زینهار از دوست
دل نهادم بر آنچه خاطر اوست5
گر به لطفم به نزد خود خواند
ور به قهرم براند او داند.

 

 

1.محبّت تو بر لغزشی استوارنیست.
2. دست از سرزنش روزگارم بردار.
3.تحمل جفای او راحت تر از تحمل ندیدن اوست.
4.کوشش کردن برای تحمل رنجی که از او به دل می رسد بهتر از ندیدن اوست.
5.دل را تسلیم خواسته او کرده ام.

 

 

*برگرفته از: گنجور «سعدی» گلستان  باب پنجم : در عشق و جوانی

*گردآوری : سوسن بیانی