پرتو- مدّتی از مرگ دردناک سیمل وایس نگذشته بود که لویی پاستور در فرانسه نتایج تحقیقات خود را دربارۀ علل تخمیر منتشر ساخت. پاستور این نکتۀ مهم را نیز تذکّر داد که تخمیراتی که در آزمایشگاه او پدید آمد در هوای پاک و سرد قلّه های آلپ اتّفاق نمی افتد.

 پنجشنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
سرانجام ، پیروزی علم بر خرافات

«مدّتی از مرگ دردناک سیمل وایس نگذشته بود که لویی پاستور در فرانسه نتایج تحقیقات خود را دربارۀ علل تخمیر منتشر ساخت. او در این تحقیقات فاش ساخت که گرد و غبار هوا شمال موجودات بسیار ریزی به نام میکرب است که در شرایط مقتضی به سرعت زیاد می شوند. پاستور این نکتۀ مهم را نیز تذکّر داد که تخمیراتی که در آزمایشگاه او پدید آمد در هوای پاک و سرد قلّه های آلپ اتّفاق نمی افتد.


جوزف لیستر( 1827- 1912) جرّاح انگلیسی وقتی نتایج آزمایش های پاستور را مطالعه کرد، سرنخ اصلی کلّیۀ مسائل خود را یافت. سالها گذشت و او نام سیمل وایس را نشنید، امّا ماجرایی شبیه به ماجرای او برای خودش در انگلستان اتّفاق افتاد.

در آنجا نیز جبهه ای از پزشکان سنتّی برای مبارزه و تمسخر لستر تشکیل شد؛ امّا لیستر نیز مانند سیمل وایس، بی اعتنا به آن کارشکنیها و حسادت ها به آزمایش های خود ادامه داد. وی در بیمارستانی که کار می کرد از شیوه های تازه ای برای ضدّ عفونی کردن محلّ جراحات و نیز هوای اتاق جرّاحی استفاده کرد.

یکی از شیوه های او استفاده از اسید کاربولیک بود. نتایج استفاده از روش های جدید عالی بود. برای مدّت نُه ماه هیچ اثری از عفونت در بیماران زیر کنترل او پدید نیامد. تَرَک خوردگی های شدید و زخمهای هولناکی که قبلاً پس از اعمال جرّاحی بوجود می آمدند دیگر دیده نشدند. نظرات لیستر به اثبات رسیده بود.

از آن به بعد فکر ضدّ عفونی کردن آن چنان معمول شد که در همۀ  بیمارستان ها روپوش ها، کلاه ها و دستکش های لاستیکی پزشکان و پرستارانی که در اعمال جرّاحی شرکت داشتند به دّقت ضدّ عفونی می شد. به این ترتیب خطر مرگ برای جان میلیون ها انسانی که اعمال جرّاحی بر بدن آنها با موفقیّت انجام گرفته بود وجود نداشت. انسان بر میکرب ها پیروز شده بود واین پیروزی مدیون کوشش، تلاش، فداکاری و پشتکار سه انسان بزرگ بود: سیمل وایس، پاستور و لیستر.»1

 

 

1.انسان، میکروسکوپ ها و موجودات زنده.ص 203.
 

 

 

*برگرفته از: کتاب هزار و یک حکایت تاریخی/ محمود حکیمی

*گردآوری: سوسن بیانی نیک


مطالب مرتبط