پرتو- دهخدا در امثال و حکم مثل های ایرانی را جمع آوری کرده است. در زیر نمونه هایی از این امثال را می خوانیم:

 پنجشنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
ضرب المثل، جای مهرگذاشتن

جای شکرش باقیست
باید سپاس داشت که از این سخت تر و بدتر نشده است، ولی این تعبیر بیشتر به طنزی آمیختۀ به مزاح، در خلاف این معنی گفته میشود.

 

جای گل، گل باش و جای خار، خار  (مولوی)
نظیر:
با بدان بد باش و با نیکان نیکو
جای گل گل باش و جای خار خار. ( سعدی)

 

جای مهرگذاشتن
چون مأمومی برای تجدید وضو یا کاری دیگر چند دقیقه از صف غیبت کردن خواهد. به جای خویش مهری یا جای مهری یا سبحه یا شانه ای گذارد تا دیگری جای او نگیرد.
در استعمال ثانوی از این تعبیر دستاویز و بهانۀ کوچکی برای تجدید دعوی و نزاعی باقی گذاشتن، اراده کنند.

 

جایی نشین که برنخیزانندت(یا) که برنخیزی.

 

 


*برگرفته از: امثال و حکم دهخدا

*گردآوری: سوسن بیانی