پرتو- موفق ترین صاحبان کسب و کارها در جهان از طریق استراتژی ها و روش های مختلف به اهداف خود دست می یابند. اما، صرف نظر از حوزه فعالیت و اهدافشان، این افراد به طور کلی ۹ ویژگی مشترک دارند که منجر به بهره وری خارق العاده آنها می شود.

 دوشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
موفق ترین صاحبان کسب و کارهای جهان این کارها را انجام نمی دهند

در اینجا ویژگیهای افراد بسیار موفق را باهم مرور می‌کنیم. شما چندتا از آنها را دارید؟

1- موفق ترین صاحبان کسب و کارها در جهان، هرگز بدنبال کمال نیستند. آنها معتقدند "خوب" بودن کافیست.

2- موفق ترین صاحبان کسب و کارها در جهان، هرگز وقت خود را صرف کارهایی نمی کنند که درآمدزا نیستند.

3- موفق ترین صاحبان کسب و کارها در جهان، هرگز ذهن خود را گرفتار افکار منفی نمی کنند.

4- موفق ترین صاحبان کسب و کارها در جهان، هرگز اجازه نمی دهند دیگران برایشان تصمیم بگیرند.

5- موفق ترین صاحبان کسب و کارها در جهان، هرگز اجازه نمی دهند شکست های گذشته مانع حرکت و تلاش آنها بشود.

6- موفق ترین صاحبان کسب و کارها در جهان، هرگز فکرشان را گرفتار چیزهای کوچک نمی کنند.

7- موفق ترین صاحبان کسب و کارها در جهان، هرگز چیزی به اسم "غیرممکن" برایشان وجود ندارد.

8- موفق ترین صاحبان کسب و کارها در جهان، هرگز دستپاچه و سردرگم نمی شوند.

9- موفق ترین صاحبان کسب و کارها در جهان، هرگز از یادگرفتن و تعلّم دست نمی کشند.

*گروه ترجمه پرتو


مطالب مرتبط