پرتو- نگرش و طرز فکر ما همه چیز زندگی ما را شکل می دهد. بارها و بارها اتفاق افتاده است که نوع نگرش ما به اوضاع و شرایط اطراف، مشخص کرده است که نتیجه منجر به تجربه منفی یا مثبت می شود.

 دوشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
همه چیز زندگی ما به "نوع نگرش" ما بستگی دارد

ماجرایی که در ادامه می خوانید مثالی عالی است از این که چرا داشتن یک نگرش مثبت و مثبت اندیشی می تواند منجر موفقیت شود.


یکروز صبح، خانمی پس از بیدار شدن متوجه شد که فقط سه تار مو روی سر او باقی مانده است. با خود گفت: "خب"، "فرض می کنم امروز موهایم را بافته ام". او آن سه تار موی باقیمانده را به هم بافت و یک روز شگفت انگیز داشت.
صبح روز بعد هنگامی که او از خواب بیدار شد و در آینه نگاه کرد متوجه شد که فقط دو تا مو روی سرش باقی مانده است. به خودش گفت: "فکر می کنم امروز موهایم را فرق وسط باز کرده ام". او موهای خود را فرق وسط بازکرد و آن روز هم به خوبی گذشت.
روز سوم که بیدار شد، در آینه نگاه کرد و متوجه شد که او فقط یک تار مو را روی سرش دارد. به خودش گفت: "خب،" امروز من قصد دارم موهایم را دم اسبی ببندم". آن روز هم گذشت.
روز چهارم که بیدار شد و متوجه شد که هیچ مویی روی سرش وجود ندارد. به خودش گفت "چه عالی..امروز دیگر مجبور نیستم موهایم را مرتب کنم!."
ببینید؛ نگرش و.طرز فکر همه چیز زندگی ماست. پس بیایید:

مهربان باشیم
زندگی را سخت نگیریم
همدیگر عاشقانه دوست بداریم
با وسواس تمام مراقب همدیگر باشیم
و با همدیگر با عطوفت صحبت کنیم

*گروه ترجمه پرتو


مطالب مرتبط