پرتو- علم من قرآنست و حدیث و گفتارِ مشایخ و او بدین ها معتقد نیست و نمی‌شنود.

 يکشنبه، ۰۲ تير ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
برگی از گلستان

عالمی‌معتبر را مناظره افتاد با یکی از ملاحده لَعنهُم الله عَلی حِدَه1 و به حجت با او بس نیامد. سپر بینداخت و برگشت.

کسی گفتش: ترا با چندین فضل و ادب که داری با بی دینی حجت نماند؟

گفت :علم من قرآنست و حدیث و گفتارِ مشایخ و او بدین ها معتقد نیست و نمی‌شنود. مرا شنیدن کفر او به چه کار آید.

 

آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی
آن است جوابش که جوابش ندهی

 

 

1.لعنت خدا به تنهایی بر آنان باد.(برگرفته از ویرایش مرحوم گلشیری)

 

 

 

*برگرفته از: گنجور «سعدی» گلستان  باب چهارم: فواید خاموشی

*گردآوری : سوسن بیانی