پرتو- آغا محمّد خان قاجار بنیانگذار سلسلۀ قاجار پادشاهی بی رحم و درنده خو بود.

 دوشنبه، ۱۷ تير ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
آغا محمد خان و تأیید خداوندی

آغا محمّد خان قاجار بنیانگذار سلسلۀ قاجار پادشاهی بی رحم و درنده خو بود. او در هنگام فتح شهرها فرمان قتل عام و یا کورکردن مردم بیگناه را صادر می کرد. رضا قلی خان هدایت مورّخ عصر قاجار در تاب تاریخ خود به نام «روضة الصفا» بخشی از جنایات مخوف او را فاش می سازد.

آغا محّمد خان پس از فتح کرمان «فرمان داد ششصد اسیر را گردن بزنند. سپس سرهای آنان را به وسیلۀ سیصد اسیر دیگر- که بر گردن هر اسیر دو سر آویزان کرده بود- به بم فرستاد. این بیچاره ها چهل فرسنگ راه را با دو سر آویخته به گردن طی کردند. سپس به دستور کتبی آغا محّمد خان این سیصد نفر حامل سر را نیز در بم حاکم آن شهر به قتل رساند و از سرهای نهصد تن کشته، کلّه مناری در بم برپا کردند...»1
آغا محّمد خان در روز فتح کرمان تنها در همان چند دقیقه ای که مشغول خواندن نماز بود، پی در پی دستگیر شدگان را می آوردند و او در حالی که نماز خود را ادامه می داد، با اشاره به گردن یا گوش یا بینی، به جلادان خود می فهماند که گوش، بنین یا گردن او را ببرند، و در این نماز هفتاد نفر را بدین طریق مثله کرد. امّا هدایت در کتاب تاریخ خویش می نویسد:
«حضرت آقا محّمد خان در کمال صحّت نیّت و پاکی طویت بود. در فرایض و نوافل مبالغه داشت و پیوسته در خلاء و ملاء طالب مقام شهادت بود و در این مملکت ستانی تأیید خداوندی داشت.»!!

 

 

1.مانس اشبربر، نقد و تحلیل جبّاریّت، ترجمۀ کریم قصیم، انتشارات دماوند، تهران- 1363، ص 114.

 

 

*برگرفته از: کتاب هزار و یک حکایت تاریخی/ محمود حکیمی

*گردآوری: سوسن بیانی