پرتو- دهخدا در امثال و حکم مثل های ایرانی را جمع آوری کرده است. در زیر نمونه هایی از این امثال را می خوانیم:

 دوشنبه، ۱۷ تير ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
ضرب المثل


جنگ از سر شخم آشتی از سر خرمن
نظیر:
وقت کار کردن چلاقم ، وقت خوردن قول چماقم.

 

جنگ اول به از صلح آخراست.
تمثیل:
عیب خود را فاش کردن خوب نیست
جنگ اول به ز صلح آخر است

 

جنگ با نهنگ کردن و در دریا ماندن
نظیر:
در کشتی نشستن و با ناخدا جنگیدن.

 

جنگ زرگری
نزاع و جدال صوری و دروغین که دو تن برای فریفتن دیگری با هم کنند.

جنگ زرگری میانجی نخواهد
تمثیل:
نمی خواهد میانجی جنگ های زرگری ورنه
نزاع از کفر و دین و سبحه و زنار بردارم     (صائب)

 

 

*برگرفته از: امثال و حکم دهخدا

*گردآوری: سوسن بیانی