پرتو- در تاریخ ایران هیچ پادشاهی مانند سلطان محمود غزنوی با نقاب مذهب دست خویش را به خون بی گناهان آلوده نیالود.

 سه شنبه، ۱۸ تير ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
بریزند خون از پی خواسته

در تاریخ ایران هیچ پادشاهی مانند سلطان محمود غزنوی با نقاب مذهب دست خویش را به خون بی گناهان آلوده نیالود. او که یک حنفی متعصّب بود به نام دین و مذهب هزاران انسان را به جرم اعتقاد داشتن به مذهبی جز مذهب خودش بیرحمانه نابود ساخت.

اغلب کسانی که به فرمان او کشته شدند در واقع مخالفان حکومت جبّارانه سلطان محمود بودند و کسانی بودند که از ظلم او و مأمورانش به جان آمده و سر به طغیان برداشته بودند. سلطان همۀ جنایات خود را با عبارت «من کار ایشان را به فقها بازگذاشتم و آنان چنین فتوا دادند» توجیه می کرد.1 فردوسی طوسی در این مورد چه خوب گفته است:


بریزند خون از پی خواسته
شـود روزگــار بـد آراسته
زبان کسان از پی سود خویش
بجویند و دین اند آرند پیش

 

 

1.ابوالحسن رجب نژاد، تاریخ دروغ،انتشارات نوید، شیراز-1362،ص 57.

 

 

*برگرفته از: کتاب هزار و یک حکایت تاریخی/ محمود حکیمی

*گردآوری: سوسن بیانی