پرتو- گفته می شود که افسانه دراکولا از او الهام گرفته شده است.

 سه شنبه، ۱۸ تير ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
مردان خونخوار تاریخ بشریت . دراکولا ولاد

ولاد (Vlad)  فرمانروای سرزمین Wallachia بود «سرزمینی در جنوب شرقی اروپا، از مولداوی تا رومانی (سال 1859)». عمده شهرت وی بخاطر نبردها و مقاومت هایش در برابر امپراطوری عثمانی و دولت های بیگانه است.

گفته می شود که افسانه دراکولا از او الهام گرفته شده است. همچنین نقل شده است در گذشته زمانیکه وی در زندان بود برای تفریح حشرات و کرم ها را شکنجه می داد. در طول حیات او 30,000 تا 320,000 قتل بی دلیل ثبت شده است.

 

 

 

*برگرفته از :ترکستان بزرگ

*گردآوری: سوسن بیانی