پرتو- شرم نداری که دست از برای جوی سیم پیش هر لئیم دراز میکنی

 چهارشنبه، ۱۹ تير ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
برگی از گلستان


دزدی گدایی را گفت:

شرم نداری که دست از برای جوی سیم پیش هر لئیم دراز میکنی گفت :

دست دراز از پی یک حبه سیم

به که ببرند به دانگی و نیم1

 

 

1.گدایی بهتر است تا به گناه دزدی دست را  یک دانگ و نیم( مقداری که برای دزدی ) قطع کنند.

 

 

 

*برگرفته از: گنجور «سعدی» گلستان  باب سوم: در فضیلت قناعت

*گردآوری : سوسن بیانی