پرتو- بزرگترین جنایت وی در مورد آتش سوزی رم بود.

 چهارشنبه، ۱۹ تير ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
مردان خونخوار تاریخ بشریت . نرو


بزرگترین جنایت وی در مورد آتش سوزی رم بود.

در زمان فرمانروایی وی آتش سوزی بزرگی در شهر رم اتفاق افتاد که 6 روز به طول انجامید.تاریخ روایت می کند که شخص نرو از جمله کسانی بوده است که دستور به

آتش کشیدن شهر را داده است. 

در زمانی که شهر رم در آتش می سوخت وی خود را با آلات موسیقی اش سرگرم می کرد و هیچگاه تلاشی برای خاموش کردن آن نکرد. جالب تر آنکه بعد از این واقعه وی

مسیحیان را مسبب این عمل دانست و بسیاری از انها را مجازات کرد.

شهر بازسازی شد و نرو بخش بزرگی از شهر را به بزرگترین کاخ خود اختصاص داد و آنرا “کاخ طلایی” نامید.

 

 

 

*برگرفته از :ترکستان بزرگ

*گردآوری: سوسن بیانی