پرتو- پادشاه گفت: من هم اطّلاع دارم که فلانی و تو با یکدیگر دشمن بوده و میانه خوبی ندارید

 پنجشنبه، ۲۰ تير ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
حکم دقیق


«یکی از درباریان نزدیک به گوستاو آدلفونس« 1594- 1642» پادشاه سوئد روزی به شاه گفت: من اطّلاع دارم که فلانی با دشمنان اعلیحضرت همدست شده و درصدد آن

است که آسیبی به وجود مبارک وارد آورد.


پادشاه گفت: من هم اطّلاع دارم که فلانی و تو با یکدیگر دشمن بوده و میانه خوبی ندارید. برو با او آشتی کن و آن وقت بعد از آشتی هر چه دربارۀ او بگویی باور خواهم کرد.»1

 

 

1.کیهان هوایی، 6 اسفند 1365.

 

 

*برگرفته از: کتاب هزار و یک حکایت تاریخی/ محمود حکیمی

*گردآوری: سوسن بیانی