پرتو- دهخدا در امثال و حکم مثل های ایرانی را جمع آوری کرده است. در زیر نمونه هایی از این امثال را می خوانیم:

 پنجشنبه، ۲۰ تير ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
ضرب المثل، جوجه همیشه زیر سبد نمی ماند

جوجه همیشه زیر سبد نمی ماند
کودکان تا سنی معلوم چشم و گوش بسته مانند.

 

جو دو خر را بخش نداند کرد
بسیار ناکافی و بیکاره است

 

جو را از دیوار راست بالا می برد
در جادو و ساحری نهایت ماهر است.

 

جوکی بیکار ماند درفش بر خود زند
نظیر
کور بیکار مژۀ خود را می کند.

 

جهان دیدن به از جهان خوردن است.

در سیر آفاق تمتع آدمی بیش از تمتعی است که از
خورش و پوشش و خواسته کالا برد.

 

 

 

*برگرفته از: امثال و حکم دهخدا

*گردآوری: سوسن بیانی