پرتو- پل پت با نام واقعی سالوث سر در دهکده ای در Cambodia (جنوب آسیا بین تایلند و ویتنام و لائوس) زندگی می کرد.

 پنجشنبه، ۲۰ تير ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
۳-مردان خونخوار تاریخ بشریت ، سالوث سر

پل پت با نام واقعی سالوث سر (Saloth Sar) در دهکده ای در Cambodia (جنوب آسیا بین تایلند و ویتنام و لائوس) زندگی می کرد. بعد از جنگ ویتنام و بمباران

آمریکایی ها وی به قدرت رسید.

در زمان او انسانهای بسیاری آواره شدند و بسیاری نیز بر اثر گرسنگی مردند. او بنیان گذار مرکز بازپرسی که اکنون با نام S-21شناخته می شود است (اگه از من بپرسید

S-21 چیه؟ میگم: نمی دونم والا) که در آن بیش از 20000 زن و مرد و کودک در طی بازجویی های طولانی بر اثر شکنجه و آزا و اذیت روانی مردند.

 

 

*برگرفته از :ترکستان بزرگ

*گردآوری: سوسن بیانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در دهکده ای در Cambodia (جنوب آسیا بین تایلند و ویتنام و لائوس) زندگی می کرد.

بعد از جنگ ویتنام و بمباران آمریکایی ها وی به قدرت رسید. در زمان او انسانهای بسیاری آواره شدند و بسیاری نیز بر

اثر گرسنگی مردند. او بنیان گذار مرکز بازپرسی که اکنون با نام S-21شناخته می شود، است.

(اگه از من بپرسید S-21 چیه؟ میگم: نمی دونم والا) که در آن بیش از 20000 زن و مرد و کودک در طی بازجویی های

طولانی بر اثر شکنجه و آزا و اذیت روانی مردند.

 

 

*برگرفته از :ترکستان بزرگ

*گردآوری: سوسن بیانی

 

*برگرفته از: کارناوال

*گردآوری: سوسن بیانی