پرتو- توهین خواهد بود که زن جنس ضعیف نامیده شود. این بی عدالتی و ظلمی است که مرد برای زن به وجود آورده است. اگر منظور از قوت و قدرت، خشونت و قوت حیوانی است در این صورت البته زن کمتر از مرد قدرت دارد. اما اگر منظور از قدرت، نیروی اخلاقی باشد زن فوق العاده بر مرد برتری دارد.

 سه شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
با تقلید بیهوده از مردان، شما مرد نخواهید شد

این همه اضطراب دیوانه وار درباره زنان برای چیست؟ آیا زنان درباره عفاف مردان حرفی دارند؟ ما از زنان درباره اضطراب و نگرانی آن‌ها در مورد عفاف مردان چیزی نمی‌شنویم.
پس چرا مردان باید به خود حق بدهند که درباره مقرارت عفاف زنان به گفتگو بپردازند. عفت چیزی نیست که بتوان از خارج تحمیل کرد. این موضوع به تحول درونی مربوط می‌شود و از این رو به کوشش شخصی بستگی دارد.

عفاف چیزی نیست که بتوان در گرمخانه رویاند. عفاف چیزی نیست که بتوان با کشیدن دیوار و حجاب در اطرافش آن را محفوظ داشت. عفت باید از درون خود زن رشد کند و برای آنکه با ارزش باشد باید بتواند در برابر هرگونه تحریک و اغوایی ایستادگی کند.

از تمام معایب و مفاسدی که مرد مسئول به وجود آوردن آن‌هاست، هیچ کدام به این اندازه انحطاط انگیز و ناراحت کننده و خشونت آمیز نیست که نیمه "بهتر" جامعه را مورد دشنام و توهین قرار داده است. من این نیمه را جنس ماده می‌نامم نه جنس ضعیف.

با تقلید بیهوده از مردان، شما مرد نخواهید شد

با تقلید بیهوده از مردان، شما مرد نخواهید شد

در واقع جنس ماده از جنس نر "نجیب تر" و "شریف تر" است. زیرا هنوز هم مظهر فداکاری و رنج کشیدن خاموش و متواضع و ایمان و دانش است.

توهین خواهد بود که زن جنس ضعیف نامیده شود. این بی عدالتی و ظلمی است که مرد برای زن به وجود آورده است. اگر منظور از قوت و قدرت، خشونت و قوت حیوانی است در این صورت البته زن کمتر از مرد قدرت دارد. اما اگر منظور از قدرت، نیروی اخلاقی باشد زن فوق العاده بر مرد برتری دارد.

آیا الهامات روحی زن قوی‌تر از مرد نیست؟ آیا زن بیش از مرد خود را فدا نمی‌سازد؟ آیا قدرت مقاومت زن بیش از مرد نیست؟ آیا دلیری و شهامت بیشتری ندارد؟ بدون زن مرد نمی‌توانست وجود داشته باشد. اگر عدم خشونت قانون وجود ما باشد، آینده در دست زن خواهد بود. چه کسی می‌تواند بیش از زن دل و قلب آدمی را برانگیزد؟

زن همسر و همراه مرد است. به زن نیز به اندازه مرد توانایی فکری و معنوی داده شده است. زن حق دارد که به جزئی‌ترین فعالیت‌های مرد بپردازد و به اندازه مرد حق آزادی دارد. زن حق دارد در محیط و قلمرو خاص خود همان مقام اعلی را احراز کند که مرد در خود به دست آورده می‌آورد. رسمی بسیار ناپسند است که جاهل‌ترین و بی ارزش‌ترین مردان هم برای خود حق برتری بر زنان قائل می‌شوند، در حالی که هرگز چنین شایستگی ندارند و نباید چنین باشد.

با تقلید بیهوده از مردان، شما نه مرد خواهید شد و نه خواهید توانست خودتان باشید و استعداد‌های خداداد خود را بپرورانید. خداوند قدرت "عدم خشونت" را به زنان بیش از مردان عطا کرده است. این قدرت خیلی بیشتر مؤثر است، زیرا خاموش و بی صداست. زنان پیام آوران و مبشران طبیعی انجیل عدم خشونت هستند. منتهی باید موقعیت عالی خود را به درستی دریابند.

اقتباس از کتاب: مهاتما گاندی، همه مردم برادرند

برگرفته از تابناک