پرتو-متوسط وزن خود را با نمودار نسبت قد به وزن بیابید

 چهارشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
نمودار نسبت قد به وزن

تعیین این که شما چقدر باید وزن داشته باشید کار آسانی نیست و نیاز به بررسی مقدار استخوان ها، عضلات و چربی در بدن شما دارد. هیچ عدد خاصی بیانگر وزن سالمی که باید داشته باشید نیست و برحسب ژنتیک و جنسیت و دیگر عوامل متفاوت است. مارگارت اشویل از دانشگاه لندن بعد از مطالعات زیاد الگویی را پیدا کرد که نسبت وزن به قد نامیده می شود. نمودار نسبت قد به وزن به این شرح است:

           قد                        وزن زن به کیلوگرم                 وزن مرد به کیلوگرم
   137cm      28.5 - 34.9 kg     28.5 - 34.9 kg
  140 cm      30.8 - 37.6 kg   30.8 - 38.1 kg
  142 cm      32.6 - 39.9 kg   33.5 - 40.8 kg
  145 cm       34.9 - 42.6 kg    35.8 - 43.9 kg
  147 cm      36.4 - 44.9 kg   38.5 - 46.7 kg
  150 cm      39 - 47.6 kg   40.8 - 49.9 kg
  152 cm     40.8 - 49.9 kg    43.1 - 53 kg
  155 cm     43.1 - 52.6 kg   45.8 - 55.8 kg
 157 cm    44.9 - 54.9 kg   48.1 - 58.9 kg
 160 cm      47.2 - 57.6 kg   50.8 - 61.6 kg
 163 cm     49 - 59.9 kg    53 - 64.8 kg
 165 cm     51.2 - 62.6 kg   55.3 - 68 kg
 168 cm      53 - 64.8 kg    58 - 70.7 kg
 170 cm     55.3 - 67.6 kg    60.3 - 73.9 kg
 173 cm    57.1 - 69.8 kg   63 - 76.6 kg
 175 cm   59.4 - 72.6 kg   65.3 - 79.8 kg
 178 cm   61.2 - 74.8 kg   67.6 - 83 kg
 180 cm    63.5 - 77.5 kg  70.3 - 85.7 kg
 183 cm   65.3 - 79.8 kg   72.6 - 88.9 kg
 185 cm   67.6 - 82.5 kg   75.3 - 91.6 kg
188 cm   69.4 - 84.8 kg  77.5 - 94.8 kg
191 cm    71.6 - 87.5 kg   79.8 - 98 kg
 193 cm   73.5 - 89.8 kg  82.5 - 100.6 kg
195 cm   75.7 - 92.5 kg  84.8 - 103.8 kg
198 cm   77.5 - 94.8 kg  87.5 - 106.5 kg
201 cm  79.8 - 97.5 kg  89.8 - 109.7 kg
203 cm  81.6 - 99.8 kg   92 - 112.9 kg
205 cm  83.9 - 102.5 kg 94.8 - 115.6 kg
208 cm  85.7 - 104.8 kg 97 - 118.8 kg
210 cm 88 - 107.5 kg  99.8 - 121.5 kg

گروه ترجمه پرتو 


مطالب مرتبط