پرتو- آبشار اسکوگافوس در ایسلند جنوبی بزرگترین آبشار این کشور با عرض ۲۵ متر و ارتفاق ۶۰ متر می‌باشد.

 جمعه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
بزرگترین آبشار ایسلند

به دلیل شدتی که آب این آبشار دارد و پراکنده شدن آب در اطرافش در روز‌های آفتابی یک و گاهی حتی دو رنگین کمان در این آبشار نمایان می‌شود.

برگرفته از تابناک