پرتو- اینجا کانال سوئز در مصر است.

 شنبه، ۰۹ شهريور ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
کانال سوئز مصر

آبراهی که داریوش بزرگ هخامنشی دوهزار و پانصد سال قبل دستور ساخت آن را داد و دریای سرخ را به مدیترانه متصل کرد تا کشتی های ایران بتوانند با عبور از نیل از خلیج فارس به مدیترانه برسند. سرپرستی ساخت این آبراه را مهندس «ارتاخه» از مهندسان ایرانی عصر هخامنشی به عهده داشت و ساخت آن ده سال طول کشید. البته کانالی که داریوش حفر کرد با کانال امروزی تفاوت دارد.

متن ترجمه کتیبه داریوش در کانال سوئز:

منم داریوش، شاه شاهان، شاه کشورهایی که تمام نژادها مسکون است.
... من پارسی هستم و به همراهی پارسیان مصر را گرفتم، امر کردم این کانال را بکنند از رود نیل که از مصر جاری است تا دریایی که از پارس بدان روند.
این آبراه کنده شد چنانکه فرمان دادم و کشتی‌ها از مصر بوسیله این کانال به ‌سوی پارس روانه شدند چنانکه اراده من بود...

گردآورنده دکتر علی نکویی


مطالب مرتبط