پرتو- کاخ سلطنت آباد در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۳۴ با شمارهٔ ثبت ۴۱۸ بعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

 دوشنبه، ۱۱ شهريور ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
 کاخ سلطنت‌ آباد، بزرگترین باغ ییلاقی ناصرالدین شاه

کاخ سلطنت آباد

کاخ سلطنت آباد بزرگ ترین باغ ییلاقی ناصرالدین شاه قاجار در شمیران بود. ساخت کاخ سلطنت آباد در سال 1274 قمری شروع و در سال 1305 قمری پایان یافت. از مزایایاین کاخ این بود که از چهار سو دارای چشم‌انداز گسترده بود. اولین راه شوسه که در بیرون از تهران ساخته شد، راه تهران به سلطنت آباد در سال 1279 قمری بود. این راه در شمال خندق تهران در محل« پیچ شمیران» شروع میشد و بسوی شمال در راستای جاده قدیم شمیران تا سه راه ضرابخانه پیش می رفت و در آن جا دو شاخه میشد ، یک شاخه در جهت شمال شرقی به سلطنت آباد و شاخه دیگر در جهت شمال غربی که به تجریش می رسید.

قسمتی از کاخ سلطنت آباد در زمان رضاشاه پهلوی خراب شد و از مجموعه بناهای مذکور این کاخ تنها عمارت حوضخانه، تالار آیینه و برج سلطنت آباد به جا مانده، که اینک در اختیار ارتش است و کارهای تشریفاتی ارتش در آن مکان انجام میشود . این اثر با اسم دو بنای سلطنتی در سلطنت آباد در تاریخ 11 بهمن 1334 با شمارهٔ ثبت 418 بعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

رویدادهای مهم انجام شده در کاخ سلطنت آباد
کاخ سلطنت آباد میزبان تعدادی از رویدادهای مهم تاریخی مانند تاجگذاری احمد شاه(شعبان 1332 قمری) و محاکمه دکتر محمد مصدق( 1332 خورشیدی) بوده و در سال 1334 خورشیدی به شماره 418 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.


مطالب مرتبط