پرتو- اگر چه عشق شما به دخترتان تمام ناشدنیست ولی رابطه شما پیچیده تر از این حرف هاست.

 سه شنبه، ۲۶ شهريور ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
چگونه رابطه مادر و دختری را تقویت کنیم؟


لحظاتی در زندگیتان وجود دارد که شما به همراه دخترتان به خرید میروید و یا با همدیگر گل میگید و گل میشنوید ولی به خاطر داشته باشید اوقاتی هم وجود دارد که شما و دخترتان به بن بستهایی میرسید که حتی ممکن است به همدیگر ناسزاهایی هم بگویید.در اینجا قصد داریم چند روش برای تحکیم این رابطه بیان کنیم:
1.به نقاط قوتش تمرکز کنید
به جای آنکه به آنچه که ممکن است اشباه کند تمرکز کنید به آنچه که او درست انجام میدهد تمرکز کنید
2.اجازه دهید خودش باشد
شما نمیتوانید به جای او زندگی کنید .شما باید همیشه الگویی برای او باشید و به او اجازه دهید تا اعتماد به نفس کسب کند
3.احترام بگذارید تا احترام ببینید
شما به عنوان مادر میبایست مقتدر باشید این بدین معنا نیست که حق داریداز مرزهای دخترتان رد شوید .او میخواهد که شما به مرزهایش احترام بگذارید
4.انتظارات واقع بینانه داشته باشید
آیا تا به حال شده است که از دخترتان بخواهیید که دکتر یا معلم شود؟او نیز برای خود آرزوهایی دارد که به شدت نیازمند آن است که از سوی شما حمایت شود.پس با حمایت از رویاهایش او را در رسیدن به آنها یاری رسانید.


مطالب مرتبط