پرتو- تفاوت های بین " درونگرایی" و " برون گرایی" را می توان در زیر مشاهده نمود.

 شنبه، ۱۳ مهر ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
تفاوت های اصلی بین" درون گرایی " و " برون گرایی "

 

 

 

1. یک شخصی که تنهایی دوست دارد و یا از معاشرت با تعداد کمی از افراد لذت می برد و یا مایل باشد که بیشتر فکر کند را "درون گرا " می گویند و بالعکس شخصی که عاشق معاشرت و گفتگو با دیگران است را"برون گرا " می نامند.

2. به طور طبیعی " درون گراها"  محتاط هستند درحالی که " برون گراها" بسیار دوستانه و پرحرف هستند.

3. وقتی که نوبت به حرف زدن می شود، افراد "درون گرا " بیشتر مستمع هستند تا متکلم ! به عبارت بهتر آنها 2 یا 3 مرتبه قبل از صحبت کردن فکر می کنند . در مقابل، افراد " برون گرا"  آنچه که در ذهن دارند را به راحتی به زبان می آورند. به عبارت دیگر آنها سعی می کنند باحرف زدن دلایل مختلف را پیدا کنند.

4. افراد " درون گرا " انرژی از دست رفته را با تنهایی و سکوت دوباره بازمی یابند درحالی که افراد  "برون گرا " این قوای ازدست رفته را بامعاشرت های اجتماعی باز می یابند.

5. افراد " درون گرا" در ظاهر ساکت هستند درحالی که ذهن آنها فعال و بلند است . افراد " برون گرا " فکر کننده‌های بیرونی هستند و همه چیز را با صحبت با دیگران مدیریت می کنند.

6. "درون گراها" از تغییرات متنفرند و این به دلیل آن است که آنها به سختی با شرایط جدید وفق پیدا می کنند. اما "برون گراها" به آسانی تغییرات را می پذیرند.

گروه ترجمه پرتو

 


مطالب مرتبط