پرتو- قطع و یا از بین بردن تمام زبان موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می‌شود که موارد مختلف آن در قانون مجازات اسلامی تشریح شده است.

 دوشنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
میزان دیه زبان و از بین رفتن حس چشایی در قانون

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می‌شود، دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

در این قسمت از مطالب مربوط به دیه به چگونگی محاسبه دیه زبان در قانون مجازات اسلامی اشاره شده است که در ادامه می‌خوانید:

دیه قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا

طبق ماده 611 قانون مجازات اسلامی قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می شود.

تبصره 1- دیه از بین بردن اداء هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنیٌ علیه تعیین می‌شود، مانند این که از بین بردن قدرت اداء یک حرف شخص فارسی زبان یک سی و دم دیه کامل است.

تبصره 2- شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می گوید یا برخی از حروف را نمی تواند تلفظ کند گویا محسوب می شود.

منظور از دیه کامل، همان دیه 270 میلیون است و اگر جنایت در ماه حرام باشد مصادف میشود با 360 میلیون.

دیه قطع و از بین بردن تمام زبان لال
طبق ماده 612 این قانون قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری ازآن موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است.

تبصره – لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست گویا محسوب می‌شود.

دیه قطع شدن مقداری از زبان
همچنین ماده 613 بیان می‌دارد: هر گاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفی که قدرت ادای آنها را از بین برده است ضامن است.

دیه قطع و از بین بردن تمام زبان کودک
طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده موجب دیه کامل است لکن اگر بعداَ معلوم شود که لال بوده است مازاد بر یک سوم دیه مسترد می‌شود.

و در پایان بحث مربوط به دیه زبان در ماده 615 این قانون بیان شده: هر گاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده دیه پرداخت می شود لکن اگر بعداَ معلوم شود که کودک لال بوده است دو سوم آن مسترد می‌گردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است در صورتی که دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویایی از بین رفته بیشتر باشد ما به التفاوت آن باید پرداخت شود.

دیه حس چشایی
ماده 695 قانون مجازات اسلامی

از بین بردن حس چشایی و نقصان آن ، موجب ارش است .

ماده 696 قانون مجازات اسلامی

هرگاه با قطع تمام زبان ، حس چشایی از بین برود ، فقط دیه قطع زبان پرداخت می شود و اگر با قطع بخشی از زبان ، چشایی از بین برود یا نقصان یابد ، درصورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد ، هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد ، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد ، ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر این که از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می شود و اگر با جنایت بر غیرزبان ، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند ، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می گردد .

سوال جواب در مورد دیه زبان
سوال: تو شورای حل اختلاف بخاطر عصبانیت با لگد کلیه او زدم و با سر به زمین خورد به مدت 10 ثانیه بیهوش شدش اورژانس اومد بخاطر نداشتن خرج بیمارستان امضا کرد بیمارستان نمیره، حالا طرف شکایت کرده از فردای اون روز لکنت زبان گرفته بعدش لال شده بعداز شوک زبونش باز شده ام آر آی داده آزمایش داده آیا دیه تعلق میگیره بهش همه اعضای شورای حل اختلاف هم شهادت دادن من زدم.اگر دیه بخوان چقدره؟

جواب: با سلام ، بله برمبنای تست و نظر پزشک معتمد بزشکی قانونی و نظر نهایی پزشکی قانونی برمبنای عدم تکلم و تعداد حرف و کلمات و عدم توانایی در رساندن کلمات به مخاطب رای وی دیه یا ارش تعیین می گردد.البته باید اثبات بشود که سابقه قبلی نداشته و مادر زادی نیست.

سوال: سلام من یک ماه پیش تصادف کردم . زبانم 3تا بخیه خورده و دماغم کبود شده است . می خواستم بدانم چند درصد دیه تعلق می گیرد ؟

جواب: بخیه زبان مهم نیست بلکه تعداد زخم ها مهم است و البته عمق آن . احتمالا بابت زبان تان 2 درصد دیه تعلق بگیرد معادل 4 میلیون و 620 هزار تومان . بابت کبودی بینی هم 0.3 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 630 هزار تومان .

تعریف دیه
ماده 488 قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه می‌گوید:

«دیه مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است.»

البته این تعریف در ماده 450 تکمیل و معلوم می‌شود که در جنایت شبه‌عمد، خطای محض و جنایت عمدی که قاضی برابر قانون نتواند حکم قصاص را صادر کند، در صورتی که ولی‌دم بخواهد، حکم به پرداخت دیه صادر می‌شود.

جرایمی که موجب دیه می شوند
در ابتدا باید بدانید که برای چه جرایمی مجازات دیه در نظر گرفته می‌شود؛ در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود:

قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به ‌مجنی ‌علیه را داشته باشد نه درصدد انجام عملی بوده است که مقتول را بکشد، مانند آن که تیری را به قصد شکاری رها و به شخصی برخورد کند و آن شخص کشته شود.
قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب ‌جنایت نمی‌شود داشته باشد.
مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست‌.
برابر قانون مجازات، جنایت‌های عمدی و شبه‌عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است‌؛ همچنین اگر شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن به قتل برساند و این امر بر دادگاه ثابت شود، قتل به منزله‌ خطای شبیه عمد است‌.

دیه به ارث هم می‌رسد
برابر قانون مجازات اسلامی دیه به ارث می‌رسد. یعنی وقتی خدای ناکرده شخصی کشته شود و برابر قانون، ولی دم تقاضای دریافت دیه کنند، این دیه به تمام وراث مقتول به جز بستگان مادری وی ارث می‌رسد آن هم به همان شیوه‌ای که بقیه اموال وی بین وراث تقسیم می‌شود. این را نیز بدانید که وقتی چند نفر در قتلی دست داشته باشند همه افردی که در این جرم شریک بوده‌اند در پرداخت دیه نیز شریک هستند و به طور مساوی باید سهم خود را از رقم دیه پرداخت کنند.

چه کسی دیه را پرداخت می‌کند ؟
حتما در برابر این سوال که مسئول پرداخت دیه کیست ؟ به سرعت می‌گویید: «کسی که قتل را انجام داده است» اما درست نیست، این فقط یکی از روش‌های پرداخت دیه به حساب می‌آید. یعنی برابر ماده 462قانون مجازات اسلامی در قتل عمد و شبه‌عمد پرداخت دیه با خود فرد مجرم است اما برابر ماده 463 اگر قتل در اثر خطای محض صورت گیرد و با قسم یا دلیل به قاضی هم ثابت شود که خطای محض بوده است.

البته روش دیگری نیز وجود دارد که اقوام مجرم که قانون آنان را عاقله می‌نامد مسئول پرداخت دیه شوند و آن زمانی است که یکی از این افراد بعد از آن که قاتل اقرار کرد که قتل به دلیل خطای محض صورت گرفته است، وی را تایید کند، به این ترتیب خود فرد به عنوان عاقله مسئول پرداخت دیه است.

در این باره یک نکته را نیز بد نیست بدانید و آن زمانی است که مجرم قتل را در اثر خطای محض اعتراف کند اما عاقله که یکی از اقوام اوست، اعلام کنند که این قتل در اثر خطای محض نبوده است، در این شرایط مجرم باید دیه را بپردازد و مسئولیت از عاقله ساقط می‌‌شود.

حالا فرض کنید که شخصی سنگی را پرتاب کرده است، این سنگ بعد از برخورد با یک شیشه و شکستن آن و از بین بردن گلدان گران‌قیمتی که در نزدیکی شیشه بوده است، به سر کسی برخورد و باعث قتل وی شده است. این قتل خطای محض است و مردهای فامیل باید دیه را بپردازند اما برابر قانون آنها مسئول جبران خسارت شیشه و گلدانی که شکسته شده است، نیستند.

دیه در ماه عادی و حرام
حال این سوال مطرح می‌شود که اگر کسی در ماه عادی صدمه ببیند، اما در ماه حرام فوت کند،‌ یا برعکس، دیه چطور تعیین می‌شود. این مورد نیز در قانون پیش‌بینی شده است و پرداخت دیه وابسته به این است که صدمه وارده و فوت هر دو در یکی از ماه‌های حرام یا در حرم مکه واقع شده باشند. یعنی به طور مثال صدمه در ماه رجب وارد آمده و مصدوم در همان ماه فوت کند.

بنابراین اگر صدمه وارده در ماه محرم و فوت فرد در ماه صفر انجام پذیرد، این امر موجب تغلیظ قرار نمی‌گیرد. اما اگر صدمه در ماه ذیحجه وارد آمده و فرد در ماه محرم فوت کرده باشد، دیه تغلیظ و تشدید می‌شود.

 

برگرفته از دلگرم


مطالب مرتبط