پرتو- کلاس درس یک محیط پویا و فعالی است که در آن گروهای مختلفی از دانش آموزان با شخصیتها، توانایی ها و پیش زمینه های متفاوت درآن جمع می شوند .

 دوشنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
روش های موثر تدریس در کلاس


برای آنکه معلم خوب وتاثیر گذاری باشیم به ناچار می بایست از روش های خلاقانه ای استفاده کنیم تا همه گروه های فوق را درگیر خودکند. دراین جا اشاره ای به چند روش مرسوم درکلاس داری و تدریس می پردازیم.
روش اول همان روش معروف بصری است که در آن معلم با استفاده ازشکل  تدریس خود را انجام می دهد . به طور مثال برای یاددادن سیب به دانش آموزان به جای نوشتن، شکل آن را پای تخته ترسیم می کند و یا با استفاده از نرم افزارهای گوناگون شکل اجسام را روی پرده ویدیو پروژکتور قرار می دهد.
روش مرسوم و رایج دیگر، یادگیری تعاملانه است که در آن دانش آموزان در قالب گروه های 2 یا 3 نفره و یا بیشتر با تعامل و همکاری با یکدیگر ، پروژه ای را انجام می دهند و یا به پرسشی پاسخ می دهند . حل یک پازل ریاضی با مشارکت گروهی از مثالهای بارز این نوع تدریس می باشند.
روش بعدی روشی است که درآن برای دانش آموزان شرایطی فراهم می شود تا با سوال کردن و کشف کردن یک موضوع، خود به حقایق آن پی ببرند. برای مثال با طرح سوالی نظیر این که چرا اندازه سایه هر انسان تغییر می کند، شما آنها را وادار به فکر کردن و پی بردن به حقایق می کنید.
در روش بعدی ، تفاوت های هر دانش آموز معیار تدریس می باشد. معلم با دادن تکلیف های متفاوت با توجه به توانایی های هر دانش آموز مطمئن می شود که هیچ استعداد و توانایی را نادیده نگرفته است.
روش های دیگری نیز همچون استفاده از تکنولوژی در کلاس و مدیریت رفتاری وجود دارند که معلمان از آن در تدریس کلاس هایشان بهره می جویند.


گروه ترجمه پرتو


مطالب مرتبط