پرتو- اینکه شطرنج بازی کردن شما را باهوش ترمی کند ویا اینکه باعث می شود شما در ریاضی عملکرد بهتری داشته باشید یک جمله کلیشه ای است

 سه شنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
آیا بازی شطرنج شما را باهوش تر می کند؟

به خاطر همین جمله است که بسیاری از والدین برای فرستادن فرزندانشان به کلاس های شطرنج اشتیاق وافری نشان می دهند.
در واقع شطرنج بازان توانایی شناختی بیشتری از خود نشان می دهند و در نتیجه سرعت پردازش ذهن آنها نسبت به کسانی که شطرنج بازی نمی کنند بیشتراست؛ اما نکته دراین جاست که با وجود بیشتر بودن توانایی آنها در سرعت پردازش، نمی توان ادعا کرد که آنها باهوش تر از بقیه هستند. یعنی به هیچ عنوان رابطه ای بین شطرنج بازی کردن و افزایش هوش وجود ندارد.
یک موسسه آموزشی در انگلستان پژوهشی در این زمینه انجام داد. آنها می خواستند بفهمند که آیا شطرنج بازی کردن تاثیری دربهبودعملکرد آموزشی دانش آموزان در مدرسه دارد یا خیر؟
با این هدف، آنها تحقیقات خود را روی تقریباً چهار هزار دانش آموز انجام دادند و نتیجه آن شد که کسی انتظارش را نداشت . شطرنج بازی کردن هیچ تاثیری برروی عملکرد دانش آموزان در دروس ریاضیات ، ادبیات وعلوم نداشت و هیچ ارتباطی بین بازی شطرنج و بهبود عملکرد درسی دانش آموزان پیدا نشد.


گروه ترجمه پرتو


مطالب مرتبط