پرتو- خودخواهی صفت نکوهیده ای است که در آن شخص بدون توجه به خواسته های دیگران به دنبال منافع شخصی خود است . در متن زیر ۷ علامت این گونه افراد برایتان آورده شده است.

 چهارشنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
۷ نشانه بارز خودخواهان


1. شماهیچگاه نقاط منفی و ضعف آنها را نمی بینید. باطن اشخاص خودخواه اجازه آن را نمی دهد که شما به درستی نقاط آسیب پذیر وی را شناسایی کنید.
2. آنها خودرا مستحق می دانند. این بدان معناست که آنها هرچه داشته باشند اعم از خانه، ماشین و... را نشان لیاقت خود می دانند؛ درصورتی که از این امر غافلند که ممکن است در یک چشم بهم زدن همه آنها را یکجا از دست بدهند.
3. آنها به شدت انتقاد ناپذیرند. اگر شما موافق آنها نباشید، به راحتی نظریات شمارا با حقارت نادیده می گیرند.
4. درابتدا، آنها خود را خیلی دوستانه جلوه می دهند و نشان می دهند که همه جوره برای کمک آماده اند اما به مرور که آنها را بیشتر بشناسید، متوجه خواهید شد که آنها فقط به دنبال شماره یک شدن هستند.
5. مادامی که از طرف مقابل سودی به آنها نرسد، سعی می کنند کاری را انجام ندهند.
6. خیلی موارد را جدی تلقی نمی کنند وبسیار انسانهای بی خیالی هستند مگر موضوعی که درباره ی  شخص خودشان باشد.
7. بسیار سواستفاده گر هستند وبه این نکته توجه نمی کنند که اقدمات آنها شاید در دیگران تاثیر بگذارد.


گروه ترجمه پرتو


مطالب مرتبط